Budskabsudvikling

 

Ofte har vores kunder brug for at få kogt komplicerede emner ned til mere præcise budskaber og ønsker inden de kontakter politiske beslutningstagere, stakeholdere og pressen.

 

Hvis budskaber er udformet rigitig kan de gøre dit emne/din sag mere interessant for politikere og mere medievenlig. Budskaberne kan også udformes så der skabes større sammenhæng over til øvrige aktører der skal agere på vegne af dine interesser (virksomhedsansatte og advokater m.fl.).

 

Vi kombinerer vores erfaring med substans og evnen til at skabe hårdtslående argumenter i din sag.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores produkter

 

Forhandling»

 

Politisk påvirkning»

 

Medieforhold»

 

Krisestyring»

 

Budskabsudvikling»

 

Kvalificering af informationsmateriale»

 

Issue-sporing og afdækning»

 

Policyanalyser»

 

Research og

Kortlægning af stakeholder-interesser»

 

Links»

 

"Timing can be everything"

Political Advice ApS