Vores ydelser

 

 

Måske har du en god gennemarbejdet kommunikationsstrategi og gode gennemtænkte argumenter – men du er bekymret for en specifik politisk beslutning, en påtænkt regulering eller lovgivningsbestemmelse. Måske har du problemer med en konkret offentlig praksis (administration) eller er interesseret i en bestemt forhandling.

 

  • Vi kan rådgive dig om den politiske kontekst og hjælpe dig med at identificere, kontakte og adressere relevante personer og myndigheder der kan hjælpe til en løsning. Det gælder både i forhold til det politiske og i forhold til det tekniske niveau i lovgivningsprocessen. 
  • Vi kan designe kontakt-programmer der sikrer dig optimal dialog med de relevante beslutningstagere, vi kan etablere målrettet argumentationsstrategi og hjælpe dig med at beslutte hvilket niveau du skal være repræsenteret på og assistere med kreative og troværdige løsninger på dine problemer.

 

Vi kan i dag tilbyde vores kunder specialkompetencer inden for bl.a. fødevare-, medie- og web-områderne samt skatte- og afgiftsområdet, og en arbejdskraft der har bred erfaring fra ministerier, styrelser, interesseorganisationer og konsulentbranchen.

 

Vores kundeerfaring dækker over kommerciel rådgivning af danske og internationale virksomheder, privatpersoner samt organisationer. Vi kan tilbyde vores kunder fordelen af at trække på vores brede netværk blandt politiske beslutningstagere, erhvervsorganisationer mv.

 

Selskabet blev stiftet i februar 2008. Fra starten var virksomhedens fokusområde de aktiviteter der i dag dækkes af enheden ”Afgiftskontoret”. Men vi har oplevet et stigende behov for en udvidet politisk rådgivning inden for andre områder og derfor har selskabet udvidet sin porteføjle, så vi nu tilbyder rådgivning inden for en bred vifte af områder.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores produkter

 

Forhandling»

 

Politisk påvirkning»

 

Medieforhold»

 

Krisestyring»

 

Budskabsudvikling»

 

Kvalificering af informationsmateriale»

 

Issue-sporing og afdækning»

 

Policyanalyser»

 

Research og

Kortlægning af stakeholder-interesser»

 

Links»

 

 

"Timing can be everything"

Political Advice ApS