Research og kortlægning af stakeholder-interesser

 

Ofte er det nødvendigt at indhente viden om hvad relevante folketingspolitikere og opinions-skabere tænker om dig og dit problem/emne før end en effektiv påvirkningsstrategi kan formuleres.

 

I de første faser som fører frem til den optimale strategi eller fører til revision af den planlagte strategi er vi specialister i at researche et politisk område grundigt i gennem og få fremskaffet det nødvendige billede af relevante meningsdanneres positioner.

 

Vi kan derfor gennem vores research hjælpe dig til at forudse hvad nøglepersonerne tænker og samtidig hjælpe til med at oplyse nøgle-interessenterne om din virksomhed /dine interesser . Herigennem bliver du og din virksomhed også bedre til at vurdere hvor jeres muligheder og trusler ligger.

 

 

 

 

 

 

 

Vores produkter

 

Forhandling»

 

Politisk påvirkning»

 

Medieforhold»

 

Krisestyring»

 

Budskabsudvikling»

 

Kvalificering af informationsmateriale»

 

Issue-sporing og afdækning»

 

Policyanalyser»

 

Research og

Kortlægning af stakeholder-interesser»

 

Links»

 

"Timing can be everything"

Political Advice ApS