Policy-analyser

 

Vi kan tilbyde at give dig et meget klart billede af hvordan de vigtigste aktører forholder sig til dit emne. Ofte er det helt nødvendigt at få dannet sig et klart billede af aktørernes holdninger for at kunne konstruere den strategi der sikrer din sag målopfyldelse. Samtidig er det vigtigt at have det rigtige billede af proces-forløb, deadlines, magtforhold mv. for at kunne iværksætte en indsats på det rette tidspunkt og mod de rette personer.

 

Vi kan tilbyde det nødvendige forudgående analysearbejde og den screening der skal til for du kan få et optimalt beslutningsgrundlag for din videre strategi.  Vi kan give dig det forkromede overblik og oplyse dig om eventuelle ændringer i magtforhold, lovgivning mv. der vil påvirke dig og din virksomheden på kort-, mellem- og lang sigt. 

 

Vi kan tilbyde dig disse ydelser fordi vi har et indgående kendskab til processer, aktører og den aktuelle politiske situation i og omkring Christiansborg.

 

 

 

 

 

 

 

Vores produkter

 

Forhandling»

 

Politisk påvirkning»

 

Medieforhold»

 

Krisestyring»

 

Budskabsudvikling»

 

Kvalificering af informationsmateriale»

 

Issue-sporing og afdækning»

 

Policyanalyser»

 

Research og

Kortlægning af stakeholder-interesser»

 

Links»

 

"Timing can be everything"

Political Advice ApS